Cối Phun Cát 500 Lít

Liên Hệ

 • Cối phun cát 500 lít chuyên dùng phun làm sạch kết cấu sắt thép lớn, dầm I, tàu thuyền lớn, bồn bể chứa,….
 • Cối phun cát 500 lít có dung tích chứa, tiết kiệm thời gian đổ cát- bi thép
HOTLINE: 0914 016 439
 • Thông số kỹ thuật 
  • Áp lực làm việc:  4.5 – 7 kg/cm2
  • Lưu lượng khí nén cần dùng:  5– 8 m3/ phút
  • Thể tích bình chứa:  500 lít
  • Trọng lượng máy:  250 kg
 • Bộ bình phun cát 500 lít gồm:
  • Cối phun cát 500 lít
  • Dây phun cát
  • Béc phun cát
  • Khớp nối bồn
  • Khớp nối dây cát
  • Tay nối béc cát
  • Bộ điều khiển từ xa
  • Tay cầm điều khiển từ xa
  • Dây hơi cấp khí cho Bộ điều khiển từ xa
  • ……

Cối Phun Cát 500 Lít

Liên Hệ

 • Cối phun cát 500 lít chuyên dùng phun làm sạch kết cấu sắt thép lớn, dầm I, tàu thuyền lớn, bồn bể chứa,….
 • Cối phun cát 500 lít có dung tích chứa, tiết kiệm thời gian đổ cát- bi thép
HOTLINE: 0901 342 226

 • Thông số kỹ thuật 
  • Áp lực làm việc:  4.5 – 7 kg/cm2
  • Lưu lượng khí nén cần dùng:  5– 8 m3/ phút
  • Thể tích bình chứa:  500 lít
  • Trọng lượng máy:  250 kg
 • Bộ bình phun cát 500 lít gồm:
  • Cối phun cát 500 lít
  • Dây phun cát
  • Béc phun cát
  • Khớp nối bồn
  • Khớp nối dây cát
  • Tay nối béc cát
  • Bộ điều khiển từ xa
  • Tay cầm điều khiển từ xa
  • Dây hơi cấp khí cho Bộ điều khiển từ xa
  • ……