Bộ Móng Ngựa

Liên Hệ

  • Bộ móng ngựa: dùng chung với Béc xoay (Béc T)
  • Bộ móng ngựa gồm: Miếng thép, Miếng cao su và Miếng nhựa
HOTLINE: 0914 016 439

Bộ Móng Ngựa

Liên Hệ

  • Bộ móng ngựa: dùng chung với Béc xoay (Béc T)
  • Bộ móng ngựa gồm: Miếng thép, Miếng cao su và Miếng nhựa
HOTLINE: 0901 342 226